Den svenska industrin har under åren varit mycket stark. Ända sedan industrialiseringen så har industrin stått i centrum och de svenska företagen har spelat en stor roll i samhällsutvecklingen. Det rör sig bland annat om de svenska giganterna som SSAB, Gränges, Saab och Tetra Pak. Medan dessa företag fortfarande går mycket bra, har dock den svenska industrin blivit mindre och mindre. Därför kommer denna artikel diskutera hur industrin såg ut förr i tiden och hur den ser ut i dagsläget.

Den svenska drömmen

Den svenska drömmen har sedan länge varit att ha ett stabilt jobb, hus, bil och barn. Den svenska industrin kunde erbjuda detta då lönerna var bra och jobbet var stabilt. Det fanns en finansiell trygghet i industrin och om bilen gick sönder under semestern så kunde man köpa nya och billiga sommardäck om det så krävdes. Många av de svenska industriarbetarna hade också bil varpå man valde att åka på bilsemester, vilket fortfarande är mycket populärt i Sverige.

Hur ser industrin ut idag i Sverige?

Under åren har dock den svenska industrin förändrats väldigt mycket. Det svenska samhället har gått från att vara fokuserat på industri till att vara mer fokuserat på service. Jobben inom industrin finns nämligen inte kvar i samma utsträckning, utan de flesta jobbet finns nu inom olika servicebranscher. Det kan exempelvis handla om kundtjänst.

Industrin i Sverige har förändrats på grund av en mängd olika faktorer. Det handlar bland annat om att arbetskraften utomlands är mycket billigare än den svenska arbetskraften. Genom att de svenska fackförbunden som exempelvis IF Metall har stor påverkan på löner så innebär det också att det blir dyrare för företag att anställa. På så sätt är det billigare att flytta industrin till länder som Kina och Turkiet.