Det blir allt vanligare att människor som jobbar inom den svenska industrin gör det på konsultbasis. Tidigare var detta förenat med mycket krångel då den enskilda konsulten var tvungen att både registrera och driva sin egna firma. Numer finns ett smidigt alternativ då egenanställningen har etablerat sig som ny populär anställningsform inom den svenska industrin .

Kort innebär det att säljaren av en tjänst kan göra detta helt utan att själv bekymra sig det minsta om inbetalning av skatt, sociala avgifter eller momsregistrering. För en liten avgift till företaget som sköter allt pappersarbete får säljaren av en tjänst njuta av alla fördelar det innebär att vara sin egen men slipper allt det krångliga merarbetet som det tidigare inneburit att själv sälja sina tjänster som konsult.

Det finns i Sverige idag en rad aktörer som erbjuder den här tjänsten till ett brett spektrum av arbetare. Frilans Finans är överlägset störst och äger nästan 80 % av den svenska egenanställningsmarknaden. Företaget har över 20 års erfarenhet av att tillhandahålla egenanställningstjänster och finns nu i flera länder i Europa. Frilans Finans är även noterat på aktiehandelsplatsen Pepins och står under finansinspektionens kontroll, vilket ger en extra kvalitativ touch till verksamheten. Företaget har vuxit ifrån sina konkurrenter i Sverige och dominerar bland de egenanställda. Nöjdheten bland företagets anställda är väldigt hög och nyanslutna anställda som väljer att nyttja bolagets smidiga tjänster ökar hela tiden i en rask takt.

Finns det något att tänka på förutom alla fördelar en egenanställning ger?

Det man som egen konsult måste ta i beaktande är att man kanske skiljer sig från den tillsvidareanställde i fråga om skydd från försäkringskassan och pensionsmyndigheten.

Hur fungerar det med pensionsinsättningar som egenanställd? konsult? När det gäller den egenanställdes pension så uppstår inga skillnader gentemot om denna hade varit direkt anställd av bolaget. Egenanställningsbolaget ser till att pensionsrätter betalas in på precis samma sätt som om du själv hade skött finanserna i ditt bolag. När du som egenanställd industrikonsult får ut din lön så är skatter, sociala avgifter och avdrag för allmän pension redan gjorda. Det innebär att du som egenanställd industrikonsult kan luta dig tillbaka och vara trygg i att din framtida pension blir lika stor som för den tillsvidareanställda.

Hur ställer sig försäkringskassan till egenanställda?

Hur påverkas möjligheterna till att stanna hemma med sjuka barn eller när man själv är sjuk som egenanställd? Här gäller det att noga sätta sig in i villkoren från den firma du anlitat för din egenanställning. Juridiskt sett så är det den aktör du valt att anställa dig genom som har ansvar för att anmäla din sjukfrånvaro till försäkringskassan och även betala ut sjuklön de första 14 dagarna. Det är viktigt att förstå villkoren från det egenanställningsföretag man använder sig av och i den mån man behöver, själv säkra upp för oförutsedda händelser som exempelvis en längre tids sjukdom.