Industrin är en häftig arbetsplats. Men den är också riskfylld. Det gör att säkerhetsarbete är oerhört viktigt. Rutiner, processer och metoder måste vara glasklara för alla som jobbar inom industrin. Det är för att både du och dina kollegor ska kunna känna er säkra på att ni ska få komma hem till era familjer varje kväll.

På varje arbetsplats med fler än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud utsett. Det är en person som har ett särskilt ansvar för att arbetsmiljön är bra för alla som jobbar där; både fast anställda och inhyrd personal. Skyddsombudet utses antingen av facket eller av arbetarna vilket gör att det är en objektiv part du alltid kan gå till om du upptäcker en arbetsmiljörisk. Nedan följer några vanliga risker i industrin.

Miljön

En industrimiljö kan vara skadlig för hälsan på många olika sätt. Ni kanske jobbar med kemikalier eller syror som avger skadliga lukter som kan fräta i näsan eller halsen. Många äldre industrier är dessutom byggda med blåbetong eller på sådan mark som kan misstänkas vara skadlig ur radonhänseende. Om du misstänker det kan du gå till ditt skyddsombud och be att arbetsgivaren gör en radonmätning för att kolla så att miljön inte är skadlig för människor.

Fall och klämskador

Att saker antingen ramlar ner och skadar någon, eller att någon snubblar på något och skadar sig, är vanligt i industrin. Det är ett jobb som innebär många och tunga lyft vilket alltid är riskfyllda moment. För att undvika detta är det viktigt att se till att det finns tydliga städningsrutiner för att saker inte ska ligga och skräpa och utgöra en risk. Det måste också finnas rutiner för hur man hanterar farliga arbetsuppgifter där risk för skada på tredje man är stor.

Fordonsrelaterade skador

I industrin används många tunga fordon. Truckar, lastbilar och annat. Logistik är alltid en central del av all industriverksamhet. Men det innebär också ett flertal olika risker som måste hanteras. En hög truck kan ramla och skada antingen föraren eller en förbipasserande. Saker kan ramla av ett flak. En lastbil kan råka köra på någon. Även här är det därför viktigt att ha rutiner och utbildning på plats. Låt aldrig någon som inte har truckkort framföra ett sådant fordon. Planera logistiken så att lastbilar aldrig behöver backa (vilket är mest riskfyllt) och använd i så stor mån som möjligt någon som leder bilen och ser till att ingen kommer i vägen. Ställ hårda krav på lastsäkring. Om ni gör det minskar riskerna för kroppsskada betydligt.