Sverige har nästan alltid varit duktiga inom fordonsindustrin. Vi kan stoltsera med företag som bland annat Volvo och Scania som är framträdande märken i stort sett i hela världen. Särskilt Volvo känns igen överallt och deras lastbilar räknas som bland de bästa i världen. Volvo har också ett rykte om sig att vara väldigt säkra bilar varför det är en populär bil bland familjer där utrymme och säkerhet står högt i kurs. Fordonsindustrin i Sverige sysselsätter ungefär 167 000 människor och det är exceptionellt högt om man tittar på siffran procentuellt i ett internationellt perspektiv. Fordonsindustrin står för ungefär 14 % av Sveriges export, vilket även det är exceptionellt högt. Hela 201 miljarder kronor omsattes i export under 2020. Vi har fordonsindustrin att tacka för mycket när det kommer till hur mycket den har bidragit till vår gemensamma välfärd.

Är det möjligt med bara elbilar?

Volvo har sagt att de bara ska sälja elbilar från och med 2030. Det är ett väldigt högt mål som kommer att vara fantastiskt om de lyckas med det. Det kräver dock en hel del av Volvo men de är redan nu ledande i elbilsindustrin tillsammans med Tesla och ett par andra företag. Ett sådant här mål kräver inte bara att de tar fram bra bilar att köra i utan det kommer också kräva att infrastrukturen ändras en hel del i Sverige.

Om alla ska köra elbilar så kommer det att ställa höga krav på vår infrastruktur. Det kommer att betyda att vi behöver investera mycket i laddstolpar och de kan inte bara vara hemma hos folk och på parkeringar. Det måste till laddstationer utmed vägarna där bilar kan stanna till och ladda sina bilar. För att det inte ska ta allt för lång tid att “tanka” läggs mycket pengar just nu på att ta fram snabbladdande bilar.