Vad är en grön industri? En populär definition är att det är alla typer av ekonomiska verksamheter som strävar efter att minimera sin egen miljöpåverkan. Termen går också att använda för att beskriva företag som jobbar med att göra andra företag mer miljövänliga.

Vän av ordning skulle inflika att det inte finns någon ekonomisk aktivitet som inte påverkar miljön. Hen har rätt. Det finns ingen produktion av varor eller tjänster som inte påverkar miljön på något sätt. En grön industri är därför att betrakta som en som gör sitt yttersta för att göra så lite påverkan på miljön som möjligt.

Lokaler för gröna verksamheter

Förhoppningsvis jobbar du i ett företag som har som målsättning att minska er miljöpåverkan. Alldeles oavsett vilken bransch det rör sig om har ni förmodligen behov av kontorslokaler. För det kan ni vända er till helio, ett företag som tillhandahåller kontorslokaler på ett flertal attraktiva lägen i Stockholm. Det bästa med att hyra lokal av Helio är att de fixar det mesta. WiFi, kaffeautomater och andra bekvämligheter ingår alltid. Tanken är att de som hyr av Helio ska kunna fokusera helt och hållet på arbetet. Helio sköter resten.

I princip alla industrisektorer behöver ställa om till miljövänliga produktionssätt. För att underlätta detta har många länder valt att inrätta olika typer av miljöpolicys. Enligt FNs klimatpanel behöver Sverige investera ungefär 2 % av landets totala BNP i gröna omställningar för att hjälpa till att vända trenden i klimatförändringarna. I Sverige finns det en serie handlingsplaner som syftar till att göra vår industriproduktion mer miljövänlig. Exempelvis arbetar man för att ge stöd som underlättar omställningen till elektrifierad industri och transport.

Att ställa om

Att ställa om industrier så att de blir mer miljövänliga innefattar en mängd olika åtgärder. Exakt vad en omställning innebär beror förstås i hög utsträckning på vad för typ av industri det handlar om i varje enskilt fall. Den ofta största delen i en omställning handlar emellertid om var energin för produktionen kommer ifrån. I det avseendet försöker många industrier just nu byta till förnyelsebara energikällor som elektricitet som framställs med vind-, vatten- eller solkraft. Ett stort problem med många förnybara energikällor är dock att de fortfarande är relativt opålitliga när de appliceras på energikrävande verksamheter.

Omställningar är i regel processer som kräver stora ekonomiska medel. Det är skälet till att många stater som del av sina miljöpolicys ofta inrättar olika typer av skattelättnader för företag som ställer om. Att den vägen göra det lönsamt för industrier att rikta om sin produktion till miljövänliga alternativ är en av de bäst verkande och mest använda typerna av politiska åtgärder. Om vi ska tro forskningen krävs det fler åtgärder av det här slaget för att vända rådande utveckling.