I dagens globalt sammanflätade och integrerade ekonomi gör få länder ekonomiska framsteg utan tillgång till den internationella marknaden. Av denna anledning behöver länder göra nytta av sin komparativa fördel för att kunna konkurrera med andra länder. Detta i linje med den Ricardianska modellen och Heckscher-Ohlins handelsteori. Komparativ fördel innebär att länder, precis som människor, borde göra det de gör bäst oavsett hur bra andra gör dessa saker. Beroende på land är vissa aktiviteter mer lönsamma än andra och nu sammanfattas samtliga nordiska länders huvudsakliga handel och industri.

Sverige

I Sverige utgör trä, vattenkraft och järnmalm stommen i tillverkningsindustrin som är starkt beroende av handel med andra länder. På sin handel har Sverige en av de högsta överskottsmarginalerna i Europa. I huvudsak består exporten av maskiner, motorer, motorfordon samt utrustning för telekommunikation. Den självutnämnda huvudstaden i Skandinavien, med den något kontroversiella slogan “Stockholm: Capital of Scandinavia”, hittas de flesta stora företag i Norden inom finans och högteknologi, som till exempel Capcito som besöks genom ett klick här https://www.capcito.com/sv, och omfattande turism med flest besökare i Norden, samt den största aktiemarknaden. Sverige har därmed en ganska dominant ställning bland sina nordiska grannländer.

Danmark

Danmark är ett litet land med modern och öppen marknadsekonomi som är mycket beroende av utrikeshandeln. Landet har en avancerad industri med företag som är ledande inom läkemedel, sjöfart och förnybar energi. Huvudsaklig export består av gas, olja och råmaterial för tillverkning. Dessutom har Danmark en högteknologisk jordbrukssektor som gjort dem till en nettoexportör av livsmedel.

Finland

Finland har en högt industrialiserad ekonomi som mestadels är fri och öppen. Landet är konkurrenskraftigt inom tillverkning, speciellt inom elektronik-, metall-, telekommunikations-, trä- och verkstadsindustrin. Med obegränsad tillgång till skogsbruk har Finland både en viktig exportindustri och på samma gång råmaterial till sin inhemska industri. Exporten utmärker sig inom export av teknologiska produkter, såsom informations- och kommunikationsteknik, spel och bioteknik.

Norge

Norge har som land fördelaktig placering med tillgång till naturresurser från såväl Norska havet som sitt bergiga landskap. Här finns fisk, gas, mineraler, olja och skog. Med sin 2650 kilometer långa havskust är det föga förvånande att landet, efter Kina, är världens största exportör av fisk och skaldjur. Under 1960-talet påbörjades oljeutvinningen på allvar som utan tvekan blev framgångsrik. Numera är Norge en av världens ledande exportörer av olja, en avgörande industri som tillhandahåller cirka 9 procent av arbetstillfällena och hela 13 procent av landets intäkter.

Island

Island har till skillnad från andra länder i Norden satsat på en mixad industri bestående av tillverkning och tjänster. Viktiga sektorer inom tjänsteindustrin är turism, mjukvaruproduktion och bioteknologi. Inom tillverkning är de viktigaste industrierna aluminium och fiske. Historiskt sett var fiske den huvudsakliga industrin i landet, dock har denna plats sakta tagits över av turistindustrin där turismen ökat med flera hundra procent på några år.