Människors vardag förändras drastiskt när nya industrier öppnar i närområdet. Under lång tid har näringslivet i det norska västlandet varit koncentrerat till fiske och jordbruk. Men när ett nytt oljeraffinaderi ser dagens ljus, blir det möjligt att få helt andra jobb än tidigare i området. Arbetsmarknaden förändras totalt. En anläggning har förutom tekniskt utbildad personal behov av många andra yrkeskategorier såsom servicepersonal, receptionister, kockar och väktare. I många fall kan ortsbefolkningen fylla dessa behov.

Snart vimlar det av människor från hela världen i den tidigare isolerade landsändan. Det är ingenjörer och erfarna oljearbetare som rekryteras från oljeplattformar över hela världen. Detta kompetensbehov kan inte täckas lokalt. När det årliga underhållet genomförs kommer många rörmokare, svetsare, elektriker egna fordon till det strängt bevakade området. Du kan behöva en ny bilinredning till din transportbil för alla maskiner och verktyg. Du kan också bygga förarhytten till ett kontor eller köpa takutrustning eller stegar med hjälp av denna sajt.

Höga temperaturer

Förklaringen till aktiviteten vid raffinaderiet står att finna många sjömil ut till havs. Där står oljeplattformen som pumpar upp råolja från havsbotten. Sedan leds oljan i stora pipelines in till land där processen att omvandla råmaterialet till färdiga produkter äger rum. I en stor cylinder hettas råoljan upp till 8000 grader. Nu delar den upp sig i olika oljeprodukter, LNG (flygbränsle), bensin, diesel osv. Dessa kan sedan exporteras vidare. Det ligger i regel en stor hamn bredvid anläggningen där de färdiga produkterna lastas.

Slitaget på en sådan här anläggning är enormt och vart tredje år genomförs ett stopp, då hela raffinaderiet skruvas ner. Det gäller att i god tid upptäcka sprickor eller felaktigheter i utrustningen för att kunna åtgärda problemet. Under detta stopp kommer extrapersonal rekryteras, och tillfälliga bostadsbaracker och matsalar finns tillgängliga för de som kommer. Eftersom bara en liten gnista kan orsaka en katastrof är all rökning förbjuden på området. Vad beträffar alkoholbruk görs stränga kontroller av väktare dygnet runt.