Saab är för många känt främst som en numera nedlagd biltillverkare. Men Saab Automobile och Saab AB är två separata bolag inom samma koncern. Koncernen startades 1937 på uppdrag av Sveriges regering med huvudsyftet att utveckla svensktillverkade stridsflygplan. Saab står därför för “Svenska Aeroplanaktiebolaget”. Idag tillverkar företaget främst högteknologiska apparaturer för militärt bruk samt stridsflygplan. Bland företagets grundare fanns för svensk industri stora namn som Marcus Wallenberg och Axel Wenner-Gren. Från början hade man huvudkontoret i Trollhättan men det flyttades snart till Linköping. Saab tillverkade under 1950- och 60-talen ett flertal stridsflygplan som fått klassikerstatus. Det förmodligen mest klassiska av dem var Saab 29 Tunnan, som 1954 satte världsrekord i högst snitthastighet över en sträcka på 500 km.

Att Saab Automobile drabbades av svåra ekonomiska problem är välkänt. Under en period var det många turer kring bolaget med uppköp av bland andra den nederländska sportbilstillverkaren Spyker (som kort därpå själv gick i konkurs). Det är inte lätt när man behöver pengar snabbt.

Biltillverkning

Att tillverka bilar var någonting som började diskuteras i Saab efter att Volvo lanserade bilmodellen PV444, 1944. Efter många turer kom styrelsen fram till att det bästa vore att tillverka en bil i lågprissegmentet, antagligen med tanken att den skulle fungera som ett billigare alternativ till de något dyrare Volvobilarna. Sagt och gjort, 1946 fattades beslutet att bygga en prototyp i företagets verkstäder i Linköping. Prototypen har senare fått smeknamnet ”ur-Saaben”. Det var den modellen, med ett antal förändringar, som låg till grund för Saab 92 som 1949 började serietillverkas i Trollhättan.

Som jag var inne på tidigare tillverkar Saab inte längre några bilar, det har dock inte helt lagt ned den delen av verksamheten. Dock består den bara av tillverkningar av reservdelar för tidigare bilmodeller. Den sista bilen Saab tillverkade såldes 2019 till en dansk köpare för 465 000 kronor. Bilen hade fram tills den såldes stått i förvar i fabriken i Trollhättan.

Nu fokuserar de på militär teknik

Numera går det ändå ganska bra för Saab. Så sent som i slutet av 2019 fick företaget en order värd ca 450 miljoner från svenska försvaret. Många av dess produkter används av militärer runtom hela jorden. Att det är Saab som tillverkar stridsflygplanet JAS känner förstås de flesta till. JAS har sålts till länder som Ungern, Tjeckien, Storbritannien, Thailand och Sydafrika.

Saab jobbar förutom med JAS med att utveckla lasersystem och annan avancerad militär teknik. Bland den senare är det värt att nämna till exempel dess Surveillance-avdelning vars 3700 anställda arbetar med att utveckla bland annat radarsystem.