En industribyggnad kan se ut på olika sätt, men en gemensam faktor för de flesta industrilokaler och byggnader är att de bör vara tåliga. Golvet i en industrilokal bör vara extra tåligt då det ska tåla tunga objekt som ska förflyttas och användas i lokalen. Det bör även tåla väta och starka rengöringsmedel vid eventuell rengöring.

För att få ditt industrigolv på plats kan du kontakta https://k3golv.se för vidare konsultation. De kan hjälpa dig med att lägga golvet samt underhålla det om det finns behov av det. Vill du bara ha tips och råd om ett passande golv kan de ge sina värdefulla råd för att tillgodose dina behov.

Golv för industribyggnader

Det finns olika typer av golv att välja mellan för en industrilokal. I gamla dagar förekom trägolv i lokalerna, men på senare tid har det blivit allt mer vanligt med golv av betong och i vissa fall aluminium. Anledningen är att de helt enkelt är tåligare och kräver mycket lite omvårdnad till skillnad från ett trägolv. Dock finns det trägolv som är väldigt tåligt och man kan även behandla trägolvet för att göra det ännu mer tåligt. Att lägga ett trägolv i en industrilokal är därför inte omöjligt och det tillför även en helt annan känsla till lokalen än om golvet förblir ett kalt och hårt betonggolv.

Industribyggnader finns i olika former och därför finns även olika behov av slitstarka golv. En industrilokal som inte använder truckar eller förflyttar tunga objekt direkt på golvet, kan klara sig bra med ett trägolv – så länge golvet inte utsätts för väta eller smuts, vilket ställer andra krav på golvets tålighet.