När lanserades egentligen de första apoteken? Jo, man kan efter forskningar se att de första apoteken fanns redan på medeltiden. Det som framkommit är att ett apotek öppnades i Bagdad år 754, av arabiska farmaceuter. Fler och fler apotek öppnades och alla fanns de i den medeltida islamska världen, för att senare nå det medeltida Europa. Många apotek i Nordamerika och i Europa utvecklades och blev till sist stora läkemedelsföretag. De flesta företagen inom läkemedelsbranschen som finns i dag grundades i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. När insulinet upptäcktes på 1920-talet och penicillinet på 1940-talet, påbörjades en masstillverkning och distribuering av dessa läkemedel. Tyskland, Schweiz och Italien hade stora industrier för tillverkning av läkemedel. Därefter kom Nederländerna, USA, Storbritannien och Belgien.

Nu krävdes även en lagstiftning för provning och godkännande av läkemedel. Viss medicin blev också receptbelagd redan då. Läkemedelsindustrin fick sin uppgång under 1950-talet, och det på grund av vetenskapliga och systematiska metoder. Man hade nu fått en större förståelse för hur människans biologi var uppbyggd. Även DNA upptäcktes vid den här tiden, men det är först på senare år som man kan använda ett DNA-resultat fullt ut. År 1960 upptäckte forskare Valium (Diazepam). Det började användas 1963 och blev snabbt ett populärt läkemedel, och är det mest utskrivna läkemedlet i vår historia. Valium används än i dag inom psykiatrin, men inte i någon större utsträckning. Det verksamma ämnet diazepam är vanebildande och inte att rekommendera.

Många var det som ville begränsa köp mellan läkare och läkemedelsföretag när det gällde medicin som krävde recept. Det blev en stor debatt under 1960-talet när kvinnor hade ätit Talidomid (Neurosedyn). Många kvinnor födde gravt missbildade barn efter att ätit medicinen under sin graviditet. Fler än 10 000 barn föddes med missbildningar och det i hela 46 länder. Detta ledde till att Världsläkarförbundet utfärdade den så kallade Helsingforsdeklarationen. Nu krävdes det mer forskning när det gällde läkemedel innan de provades på patienter. Även personer som skulle ingå i experiment gällande läkemedel måste tacka ja för att få delta. Ett stort och viktigt steg inom läkemedelsforskningen.

Lagarna kring läkemedel blev till stor hjälp för patienterna, och det måste ses som ett stort framsteg. Under 1970-talet blev apoteken ett statligt monopol, men det avskaffades 1990 och då blev det fritt fram för vem som helst att öppna eget apotek. Givetvis var de som öppnade apotek och de anställda tvungna att ha en godkänd utbildning som apotekare eller farmaceut. Så från att det bara funnits statliga apotek som oftast låg i storstäderna, fick nu även landsbygden apotek.