Industrilokaler behövs av många olika anledningar och för många olika ändamål. Om du vill vara den som äger och hyr ut en industrilokal kan du göra det med hjälp av en fastighetsförvaltning. Det ger dig bättre kontroll över det administrativa och kan således lösgöra tid som du kan lägga på bättre saker i verksamheten.

Bygga nytt eller köpa befintligt?

Beroende på vad du har för preferenser och mål med ditt företag kan du antingen bygga nya industrilokaler och/eller köpa de som redan finns. Kanske vill du äga tomten som fastigheten står på? I så fall bör du köpa en bra tomt att uppföra byggnaderna på. Det ger dig större äganderätt och det blir lättare att ändra och göra om fastigheterna utan att behöva rådfråga en tredje part. Men det finns också många befintliga lokaler som kan köpas på kommunal mark. Det ger visserligen inte lika stor frihet som om du både äger marken och den tillhörande byggnaden, men det kan vara en smidig lösning om du snabbt vill kunna hyra ut lokalen. Att bygga en byggnad från grunden kräver trots allt tid och kapital, varav båda kan komma att kräva mer än vad man hade räknat med.

Nabo hjälper dig att expandera företaget

Många fastighetsägare brinner för att kunna ägna sin tid och energi åt att få verksamheten att växa genom att fokusera på att utveckla verksamheten. Därför är det många som anlitar en fastighetsförvaltning som kan sköta allt det administrativa som tillkommer när man ska hyra ut en fastighet. Man ska bland annat se till att hyrorna blir betalda i tid och att det vidtas åtgärder om hyrorna uteblir. En bra fastighetsförvaltning, som Nabo, tar hand om alla de delarna åt dig. Besök deras hemsida, nabo.se, och läs om alla tjänster de erbjuder för fastighetsägare. De har många nöjda kunder och du kan bli en av dem. I huvudsak hjälper de bostadsrättsföreningar med sina verksamheter, men de kan troligtvis hjälpa till vid uthyrning av industrilokaler också. Genom att anlita en fastighetsförvaltning blir det lättare för dig att koncentrera dig på att förbättra och expandera verksamheten, vilket gör en fastighetsförvaltning till en riktigt bra investering.