Industrier har länge setts som väldiga bestar som släpper ut mycket miljöfarligt avfall. Så var det en lång tid, och i viss mån har industrin fortfarande stor miljöpåverkan. Idag görs dock en hel del arbete för att landets industrier ska bli mer miljövänliga.

Olika typer av industrier har olika stor miljöpåverkan

För att förstå industriers miljöpåverkan är det viktigt att påtala att det finns olika typer av industrier i landet. Till exempel står järn- och stålindustrin för stor miljöpåverkan. Vår läkemedelsindustri påverkar inte klimatet i lika stor utsträckning. Om man tänker på att bara SSAB kan minska hela Sveriges utsläpp med hela två procent om de når sina miljömål, så ger det en viss inblick i hur stor miljöpåverkan de har.

En annan stor aktör som försöker nå sina miljömål är byggindustrin Skanska. De har minskat sina koldioxidutsläpp med hela 28 procent de senaste fem åren. De har dock en bit kvar innan de når sitt mål. Mellan åren 2015 och 2030 är nämligen tanken att utsläppen ska halveras.

Det är förstås inte bara utsläpp som gör att industrier skadar miljön. På arbetsplatser där det jobbar tusentals går också saker som kontorsmaterial och arbetsutrustning åt i mängder. Ett sätt att minska på den miljöpåfrestningen som detta innebär skulle kunna vara att satsa på material som går att återanvända. Olika typer av stämplar som går att använda gång på gång är ett bra exempel på kontorsmaterial med långt liv. Ett annat exempel är att skicka mejl istället för fysisk post. Många har också skippat engångsmuggarna vid kaffemaskinen och erbjuder istället koppar i porslin. Det finns med andra ord mycket annat industrin kan göra i sin dagliga verksamhet annat än att minska på utsläppen för att göra mindre klimatavtryck.

Inte lika stora miljöhänsyn historiskt sett

Det är naturligtvis mycket tacksamt att flera av våra stora industrier försöker ta sitt miljöansvar. Så har det nämligen inte sett ut historiskt. Visste du att utsläppen var allra störst under 60- och 70-talen? Under den tidsperioden fördubblades utsläppen från vad de hade varit på 1950-talet. Redan när vi gick in i 2000-talet hade dock dessa utsläpp minskat otroligt mycket. Då låg de på mindre halter än vad de gjort under 50-talet. Med dagens innovationer och goda miljötänk är det inte omöjligt att tro att vi kommer att få mindre påverkan på miljön från industrin än någonsin. Att stora aktörer tar sina miljömål på allvar är mycket hoppfullt. Som konsument kan man naturligtvis också påverka hur mycket industrin släpper ut. Att inte slentrianhandla nytt hela tiden gör i förlängningen att tillverkningsindustrin inte behöver använda så stora resurser.