Industrijobb sågs länge som tunga, smutsiga och slitsamma. Det här är en förlegad bild som tyvärr lever kvar. Idag är industrijobb ofta högteknologiska och personalen behöver vara utbildad och kunnig. För dig som är intresserad av att arbeta inom industrin finns ett antal olika utbildningar som kan vara extra intressanta.

Utbilda dig för att jobba inom industrin

Eftersom industrin idag i hög grad är automatiserad behöver den som vill jobba där kunskap om automation och styrsystem. Utbildningar som är eftertraktade inom industrin finns både på högskole-, gymnasie- och YH-nivå. Yrkeshögskoleutbildningar som är bra att läsa om du vill jobba inom industrin är exempelvis CNC-operatör, automationsspecialist och drifttekniker. Även en ingenjörsutbildning från högskola och universitet är en bra grund för att arbeta inom industriföretag.

Praktiskt kunnande inom industrin

Även om industrin idag är automatiserad är fortfarande traditionella hantverkskunskaper efterfrågade. Därför kan ett mer praktiskt yrke vara en intressant väg för dig som gillar att arbeta med händerna – svetsare och plåtslagare är några exempel på yrkeskategorier som ofta behövs inom industrin. Exempel på ett modernt plåtslageri är Kompetens Plåtslageri som tillverkar tak och plåtdetaljer till kulturbyggnader. För den som vill få specialistkompetens inom exempelvis plåtslageri är det bra att ha en grundutbildning och sedan vara anställd som lärling för att utveckla det praktiska kunnandet.

Industrin i framtiden

Som inom alla yrken kommer troligtvis industrin att utvecklas i snabb takt framöver. Mer sofistikerade digitala verktyg, AI och robotisering kommer att i ännu högre grad att sköta produktionsarbetet. Därför behöver den som arbetar inom industrin vara beredd på att vidareutbilda sig för att hålla sina kunskaper relevanta. Det livslånga lärandet kommer i framtiden att vara allt viktigare. Tiden då man fick en anställning på bruket som ung och sedan jobbade med samma saker ända tills pensionen är definitivt förbi. För dig som funderar på att jobba inom industrin kan det har vara viktigt att komma ihåg. Att jobba inom industrin kommer aldrig att vara monotont och tråkigt på det sättet som det troligtvis upplevdes för 30-40 år sedan. Det “löpande bandet” finns kvar, men det är oftast inte längre människor som står och arbetar vid det!