Vad kan man egentligen arbeta som inom läkemedelsindustrin? Det finns flera intressanta jobb att välja mellan och här ska vi ta upp ett av dem, och det är läkemedelsutvecklare. En sådan sysslar med klinisk utredning och är med under alla stadier och aspekter när det gäller utveckling av läkemedel. Det kan vara en bedömning av kliniska prövningar som vissa patienter deltagit i. Vetenskaplig rådgivning till de olika läkemedelsföretag som finns och att godkänna ett nytt läkemedel är också andra saker en läkemedelsutvecklare kan syssla med. En annan sak är att säkerhetsuppfölja redan godkända läkemedel.

Man kan även påverka den läkemedelsutveckling som sker på ett nationellt och internationellt plan. Att värdera resultat från olika kliniska studier och se över säkerhetsdata som kommer från olika källor är en annan del. Dessa källor kan till exempel vara farmakokinetiker, farmaceuter, olika kliniker eller från de som sysslar med statistik av olika slag. Som läkemedelsutvecklare får man även vara med om intressanta och stimulerande diskussioner som är kompetensutvecklande. Här diskuteras det mycket vetenskap och annat som är viktigt inom läkemedelsindustrin.

Som läkemedelsutvecklare bör man även ha goda kunskaper om de regler och lagar som styr utvecklingen inom området, övervakningen av läkemedel och godkännanden inom läkemedelsindustrin. Givetvis arbetar svenska läkemedelsutvecklare även med utvecklare från andra länder. Man träffas regelbundet och diskuterar läkemedel internationellt. Att behärska engelska både i tal och skrift är därför väldigt viktigt. Kan du flera språk är det ännu mer positivt.

Den utbildning som behövs för att bli läkemedelsutvecklare är en läkarexamen med specialistkompetens. Man kan också ha en masterutbildning i biologi, och det behövs även erfarenhet av forskningsarbete inom läkemedelsindustrin.