Att forska fram nya läkemedel som hjälper för olika åkommor är inget lätt arbete. Det krävs tid, pengar och ett stort tålamod. För varje läkemedel som framställs ligger det vetenskapligt arbete bakom som är väldigt omfattande. Man arbetar i team för att få fram de bästa resultaten. Processen är ofta lång och slitsam. Forskarna kan till exempel inte göra som de vill, ofta ligger politiska beslut bakom. Det ekonomiska spelar också en stor roll, för det kostar att tillverka nya läkemedel. Som vi alla vet har Cancerfonden en insamling varje höst och det de får in har stor betydelse för fortsatt forskning. Det kan ta så lång tid som mellan 10–15 år innan en process från teori till framtaget läkemedel är slutförd. Kostnaden kan då ligga på mellan 10–15 miljarder kronor, och det endast för ett enda läkemedel.

Det första man måste göra är att testa över tusen olika substanser. De kallas för läkemedelskandidater och sker med en teknik som är mycket avancerad. När forskarna upptäcker några substanser av de så kallade läkemedelskandidater som verkar mer lovande än de andra fortsätter man försöket. Efter det görs många olika tester i något som heter modellsystem, och det görs också djurförsök. Detta måste göras för att fastlägga den specifika substansens säkerhetsprofil. Ett etiskt godkännande krävs av de etiska kommittéerna, och det sker för varje utvecklingsdel. Den här processen är otroligt avancerad och den ställer höga säkerhetskrav. Ofta påvisas det under de olika forskningsstegen att flera substanser troligtvis inte håller måttet som forskarna hoppats på. Visar det sig att en substans kan ge biverkningar eller har dåligt effekt, avslutas försöken med den substansen. Det är bara ett fåtal substanser som håller hela vägen fram för att bli ett nytt läkemedel och som patienterna kan ha nytta av. För att fortsätta forskningen av alla försök måste rådande myndigheter bevilja stöd.

Det finns tre faser när ett nytt läkemedel ska provas till en patient. Den första fasen är en klinisk studie där frivilliga och friska personer ska medverka som försökspersoner. Man vill studera säkerheten av läkemedlet och med stor försiktighet provar man bara på en eller två personer i taget. Under den andra fasen ska läkemedlet provas på ett få antal patienter som är lämpade för läkemedlet. Nu ska effekten av läkemedlet studeras. I fas tre ska en klinisk prövning bekräfta hur läkemedlets effekt är. Man ser om någon patient får biverkningar, och även maximal dos provas på en större grupp patienter. Dessa patienter är de som är tilltänkta att använda det nya läkemedlet. En jämförande studie med placebo eller med ett läkemedel som redan finns på marknaden görs.

När allt detta är gjort och resultatet är utvärderat och ger bra effekt, ja då ska olika läkemedelsmyndigheter godkänna läkemedlet.