Det är alltid bra att kunna lite fakta om läkemedelsbranschen som sysselsättning och forskningsarbete. Varje år satsar läkemedelsbranschen omkring 9 miljarder kronor på utvecklings- och forskningsarbete här i Sverige. Det är omkring 20 000 personer som arbetar inom branschen och då är underleverantörer medräknade. Det sägs och skrivs ofta i media att Sveriges kostnader för läkemedel skenar iväg, och är ett stort problem. Läser man statistiken som LIF (Läkemedelsindustriföreningens Service AB) har gjort ser man att läkemedelskostnaderna faktiskt har legat konstant under de senaste fem åren. Däremot är det de övriga sjukvårdskostnaderna som ökar.

• Varje år bidrar läkemedelsbranschen med omkring 35 miljarder kronor till Sveriges BNP.

• Den läkemedelsexport vi har ligger på 6 procent av de totala exportintäkterna.

• Av alla anställda inom branschen är det 21 procent som jobbar med forskning och utveckling, och ungefär en av fem som har en forskarutbildning från näringslivet jobbar inom läkemedelsbranschen.

• När det gäller forskningsintensiteten inom läkemedelsbranschen ligger den på 6–10 gånger högre än resterande näringslivet.

• Under de senaste fem åren har läkemedelsföretagens försäljning legat oförändrad på omkring 30 miljarder kronor.

• Däremot har de övriga hälso- och sjukvårdskostnaderna ökat under en tioårsperiod med 123 miljarder kronor.