Att jobba inom stålindustrin ska vara en hälsosam, skadefri, sjukdomsfri och även en jämställd arbetsplats. Det eftersträvas en nollvision för både skador och olyckor. Tyvärr händer det än i dag tragiska skador inom stålindustrin. Vissa olyckor har åstadkommit svåra skador eller till och med dödsfall, och det måste förhindras. Här i Sverige är det ”Stål och Metall Arbetsgivareförbundet” som handlägger detta. Enligt statistik från Industriarbetsgivarna har visserligen olyckorna minskat under de senaste tjugo åren, men än är det inte nollvision.

För att undvika olyckor och skador är det viktigt att personalen får ta del av olika utbildningar, och dessa bör ske regelbundet. Viktigt är också att attityder förändras, för än i dag är alltför många som inte är tillräckligt försiktiga när de sköter en maskin.

Det nätverk som finns som arbetar med arbetsfrågor är Stålindustrins Arbetsmiljögrupp. Här är det arbetsmiljöingenjörer och säkerhetschefer vid stål- och metallföretagen gruppen består av. Gruppen arbetar hela tiden med att förebygga ohälsa och olycksfall inom industrierna, och Industriarbetsgivarna är samordnare.

Metallkvinnor är ett nätverk som ska stödja kvinnor som arbetar inom IF Metalls avtalsområde. De ska se till att stålindustrin är en jämställd arbetsplats, och att inte kvinnorna utsätts för förnedring för sitt kön.