Om du tänker efter så är det mesta vi använder, eller använder oss av, gjort av stål. Tror inte du tänker på att det är så många saker som är gjorda av detta material. Bilar, flygplan och cyklar är sådant vi använder för att förflytta oss. I hemmet finns massor med saker som är gjorda av stål och några exempel är: datorn, mobilen, diskmaskinen, bestick etc. Alla vindkraftverk vi ser längs med vägarna är också gjorda av stål.

Dagens samhälle skulle inte fungera utan stålprodukter. Det bästa med stål är att det går att återvinna flera gånger utan att dess kvalitet försämras. Detta beror på att järnatomerna är outplånliga. Det går därför utmärkt att smälta skrot och på sätt få fram nytt stål. Efter nedsmältningen kan till och med skrotet få ännu bättre kvalitet.

Den svenska stålindustrin skapar även nytta för klimatet, och det gäller hela det globala klimatet. Det är positivt att en sådan produkt som stål är bra för vår miljö. Detta eftersom det används till så mycket saker vi använder dagligen, och har runt omkring oss.

Egentligen är den svenska stålindustrin ganska liten om man ser det globalt. Däremot har vi flera stålföretag som är världsledande när det gäller olika produktsegment. Våra miljösmarta och även effektiva produkter av stål gör så att det går åt mindre material. Det bidrar även till att livslängden på produkterna är längre, det blir mindre slitage och spar energi. När du går till återvinningscentralen och lämnar dina råvaror, som till exempel skrot sparas mycket resurser. Ser man till det hela så skulle både den globala miljön och klimatet bli bättre om mer stål skulle tillverkas i Sverige. Många andra länder har inte den miljöpolitik och återvinning av skrot och råvaror som vi har.

Nu gör inte stålindustrin bara stål, utan de levererar även energi i form av el, fjärrvärme och processgas. Det krävs stora mängder av energi för att tillverka stål, eftersom processen ofta kräver en temperatur på mer än 1 000° C. Eftersom produktionen sker oavbrutet behöver stålverken en varaktig resurs av högvärdig energibärare. Under de senaste åren har det gjorts flera betydande åtgärder när det gäller produktionsprocesser, reningsutrustningar och energieffektivisering. Dessa processer har gjort att miljöpåverkan har minskat avsevärt mot förr i tiden.