Kategori: Textilindustrin

Drömmen om att omvandla en industrilokal till en privatbostad är något som lockar en hel del människor. Öppen planlösning, tillräckligt med plats och rymd blir plötsligt verklighet. Den futuristiska känslan som många söker återfinns i den här typen av fastigheter. Det finns dock en del att tänka på innan du kan flytta in. Läs mer […]

Läs mer

Människors vardag förändras drastiskt när nya industrier öppnar i närområdet. Under lång tid har näringslivet i det norska västlandet varit koncentrerat till fiske och jordbruk. Men när ett nytt oljeraffinaderi ser dagens ljus, blir det möjligt att få helt andra jobb än tidigare i området. Arbetsmarknaden förändras totalt. En anläggning har förutom tekniskt utbildad personal […]

Läs mer

En industribyggnad kan se ut på olika sätt, men en gemensam faktor för de flesta industrilokaler och byggnader är att de bör vara tåliga. Golvet i en industrilokal bör vara extra tåligt då det ska tåla tunga objekt som ska förflyttas och användas i lokalen. Det bör även tåla väta och starka rengöringsmedel vid eventuell […]

Läs mer

Om jag ber dig att tänka på en industri- eller fabriksbyggnad är chansen stor att du tänker dig en byggnad med rykande skorstenar. Något stort, grått och, skulle kanske vissa säga, smått illavarslande. De där industribyggnaderna finns förstås fortfarande på många platser i världen, men den nya högteknologiska industrin har fört med sig en helt […]

Läs mer

Den svenska industrin har under åren varit mycket stark. Ända sedan industrialiseringen så har industrin stått i centrum och de svenska företagen har spelat en stor roll i samhällsutvecklingen. Det rör sig bland annat om de svenska giganterna som SSAB, Gränges, Saab och Tetra Pak. Medan dessa företag fortfarande går mycket bra, har dock den […]

Läs mer

Det blir allt vanligare att människor som jobbar inom den svenska industrin gör det på konsultbasis. Tidigare var detta förenat med mycket krångel då den enskilda konsulten var tvungen att både registrera och driva sin egna firma. Numer finns ett smidigt alternativ då egenanställningen har etablerat sig som ny populär anställningsform inom den svenska industrin […]

Läs mer

I dagens globalt sammanflätade och integrerade ekonomi gör få länder ekonomiska framsteg utan tillgång till den internationella marknaden. Av denna anledning behöver länder göra nytta av sin komparativa fördel för att kunna konkurrera med andra länder. Detta i linje med den Ricardianska modellen och Heckscher-Ohlins handelsteori. Komparativ fördel innebär att länder, precis som människor, borde […]

Läs mer
bulk