Ginger Oil
English
Start
Om Ginger Oil
Finansiell Info
Kontakt
NYHETSBREV
Ge oss din e-postadress så ger
vi dig nyheter om Ginger Oil
direkt i din brevlåda!

boka avboka
VÄLKOMMEN TILL GINGER OIL


Ginger Oil Company startade sin nuvarande verksamhet 1997 då bolagets delägare, Don Neville och Hans Blixt, konsoliderade sina tillgångar för att utveckla befintliga ägarintressen i olika olje- och gasfyndigheter.

Bolaget har kontor i Stockholm och Texas.

Läs mer


NYEMISSION

Styrelsen i Ginger Oil beslutade den 12 mars att genomföra en garanterad nyemission om totalt 23,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I samband med emissionen har Ginger Oil AB (publ) den 17 mars offentliggjort det emissionsprospekt som upprättats och som godkänts och registrerats vid Finansinspektionen.

Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem här. Aktieägare kommer att tillsändas informationsmaterial och förtryckta anmälningssedlar. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan också beställas via e-post info@gwkapital.se per post på adress Ginger Oil, c/o G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, eller per fax, nr 08-503 000 70.

pdf Ladda ned prospekt här
pdf Ladda ned anmälningssedel här

PRESSMEDDELANDEN


Tisdag 30 mars 2010
Kallelse till årsstämma i Ginger Oil AB
Läs mer

Onsdag 17 mars 2010
Ginger Oil offentliggör nyemissionsprospekt
Läs mer

Fredag 12 mars 2010
Ginger Oil genomför garanterad nyemission
Läs mer

Onsdag 10 februari 2010
Tredje parts värdering av Ginger Oils reserver
Läs mer

Fredag 5 februari 2010
Nyheter från Ginger Oil
Läs mer

Måndag 25 januari 2010
Framgångsrik utbyggnad av oljekälla i Jackson County, Texas
Läs mer

Läs tidigare nyheter

AKTIEKURS


 Kurs

+/- % Senast Tid  
0 0 - -  info 


SENASTE RAPPORTER


pdf Bokslutsrapport 2009
pdf Delårsrapport jan –sept 2009
pdf Delårsrapport jan – juni 2009

Läs tidigare rapporter pil

Copyright © 2007 Ginger Oil AB • Producerad av Webbkonsulterna AB