I området kring Kiruna i norra Sverige ligger världens största gruva för brytning av järnmalm. Kirunagruvan har varit i drift sedan 1860-talet och är idag en av världens modernaste anläggningar inom gruvindustrin. Den sysselsätter även stora delar av arbetskraften i området. I nuläget pågår sedan många år tillbaka en omfattande flytt av delar av Kiruna […]

Läs mer

Industrilokaler behövs av många olika anledningar och för många olika ändamål. Om du vill vara den som äger och hyr ut en industrilokal kan du göra det med hjälp av en fastighetsförvaltning. Det ger dig bättre kontroll över det administrativa och kan således lösgöra tid som du kan lägga på bättre saker i verksamheten. Bygga […]

Läs mer

Industrier har länge setts som väldiga bestar som släpper ut mycket miljöfarligt avfall. Så var det en lång tid, och i viss mån har industrin fortfarande stor miljöpåverkan. Idag görs dock en hel del arbete för att landets industrier ska bli mer miljövänliga. Olika typer av industrier har olika stor miljöpåverkan För att förstå industriers […]

Läs mer

Industrijobb sågs länge som tunga, smutsiga och slitsamma. Det här är en förlegad bild som tyvärr lever kvar. Idag är industrijobb ofta högteknologiska och personalen behöver vara utbildad och kunnig. För dig som är intresserad av att arbeta inom industrin finns ett antal olika utbildningar som kan vara extra intressanta. Utbilda dig för att jobba […]

Läs mer

Drömmen om att omvandla en industrilokal till en privatbostad är något som lockar en hel del människor. Öppen planlösning, tillräckligt med plats och rymd blir plötsligt verklighet. Den futuristiska känslan som många söker återfinns i den här typen av fastigheter. Det finns dock en del att tänka på innan du kan flytta in. Läs mer […]

Läs mer

Människors vardag förändras drastiskt när nya industrier öppnar i närområdet. Under lång tid har näringslivet i det norska västlandet varit koncentrerat till fiske och jordbruk. Men när ett nytt oljeraffinaderi ser dagens ljus, blir det möjligt att få helt andra jobb än tidigare i området. Arbetsmarknaden förändras totalt. En anläggning har förutom tekniskt utbildad personal […]

Läs mer
bulk