Den svenska industrin har under åren varit mycket stark. Ända sedan industrialiseringen så har industrin stått i centrum och de svenska företagen har spelat en stor roll i samhällsutvecklingen. Det rör sig bland annat om de svenska giganterna som SSAB, Gränges, Saab och Tetra Pak. Medan dessa företag fortfarande går mycket bra, har dock den […]

Läs mer

Det blir allt vanligare att människor som jobbar inom den svenska industrin gör det på konsultbasis. Tidigare var detta förenat med mycket krångel då den enskilda konsulten var tvungen att både registrera och driva sin egna firma. Numer finns ett smidigt alternativ då egenanställningen har etablerat sig som ny populär anställningsform inom den svenska industrin […]

Läs mer

I dagens globalt sammanflätade och integrerade ekonomi gör få länder ekonomiska framsteg utan tillgång till den internationella marknaden. Av denna anledning behöver länder göra nytta av sin komparativa fördel för att kunna konkurrera med andra länder. Detta i linje med den Ricardianska modellen och Heckscher-Ohlins handelsteori. Komparativ fördel innebär att länder, precis som människor, borde […]

Läs mer

Saab är för många känt främst som en numera nedlagd biltillverkare. Men Saab Automobile och Saab AB är två separata bolag inom samma koncern. Koncernen startades 1937 på uppdrag av Sveriges regering med huvudsyftet att utveckla svensktillverkade stridsflygplan. Saab står därför för “Svenska Aeroplanaktiebolaget”. Idag tillverkar företaget främst högteknologiska apparaturer för militärt bruk samt stridsflygplan. […]

Läs mer

Industriområden har avsatts för industriell utveckling och hittas vanligtvis i städernas utkanter. Att titta på bilder av världens största industriområden påminner visuellt lite om öppningsscenen i Blade Runner. Du vet när kameran zoomar över det dystopiskt industriella Los Angeles som filmen utspelar sig i. Det är lite den typen av miljöer man rör sig i […]

Läs mer

Vad är en grön industri? En populär definition är att det är alla typer av ekonomiska verksamheter som strävar efter att minimera sin egen miljöpåverkan. Termen går också att använda för att beskriva företag som jobbar med att göra andra företag mer miljövänliga. Vän av ordning skulle inflika att det inte finns någon ekonomisk aktivitet […]

Läs mer
bulk